تبلیغات اینترنتیclose

tehran-attorney.com

مناقصه لوله و اتصالات
 • خرداد

  اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.6 در سایت


  ارسال شده توسط: مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها

  برچسب ها : ,
 • ارديبهشت

  اطلاعات مناقصات و مزایدات سراسر کشور


  ارسال شده توسط: مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها

  برچسب ها : ,
 • ارديبهشت

  مناقصه لوله و اتصالات 95.12.10


  ارسال شده توسط: مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها

  <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/814302/مناقصه-تهیه-حمل-لوله-ها-و-متعلقات-فایبرگلاس-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، حمل لوله ها و متعلقات فایبرگلاس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل لوله ها و متعلقات فایبرگلاس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/814433/فراخوان-خرید-لوله-های-فولادی-مورد-نیاز-طرح-آبرسانی'>فراخوان خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/814781/استعلام-استاترتیوب'>استعلام استاترتیوب   / استعلام , استعلام اصلاحیه  استاترتیوب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/814799/استعلام-لوله-آجدار-14-اینچ-به-ضخامت-حداقل-6-میلیمتر'>استعلام لوله آجدار 14 اینچ به ضخامت حداقل 6 میلیمتر / استعلام , استعلام لوله آجدار 14 اینچ به ضخامت حداقل 6 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/814807/استعلام-لوله-آبده-6-اینچ-با-ضخامت-حداقل-6-میلیمتر-با-بوشن-و-سرلوله-رزوه-شده'>استعلام لوله آبده 6 اینچ با ضخامت حداقل 6 میلیمتر با بوشن و سرلوله رزوه شده / استعلام , استعلام لوله آبده 6 اینچ با ضخامت حداقل 6 میلیمتر با بوشن و سرلوله رزوه شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/814814/استعلام-لوله-پلی-اتیلنی'>استعلام لوله پلی اتیلنی / استعلام لوله پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/814825/استعلام-لوله-پلی-اتیلنیPN10-PE100'>استعلام لوله پلی اتیلنیPN10, PE100 / استعلام لوله پلی اتیلنیPN10, PE100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/814835/استعلام-لوله-گالوانیزه'>استعلام لوله گالوانیزه / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/814866/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سایز-110-و-فشار-کاری-6-بار'>استعلام لوله پلی اتیلن سایز 110 و فشار کاری 6 بار  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن سایز 110 و فشار کاری 6 بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/814943/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سایر-90-pe80-sf1-25'>استعلام لوله پلی اتیلن سایر 90 -pe80-sf1/25 / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن سایر 90 -pe80-sf1/25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/814956/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سایر-110-pe80-sf1-25'>استعلام لوله پلی اتیلن سایر 110-pe80-sf1/25 / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن سایر 110-pe80-sf1/25</a></li></ol>

  برچسب ها : ,
 • فروردين

  سایت مناقصات ایران و سایت مناقصات کشور


  ارسال شده توسط: مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها

  سایت مناقصات و مزایدات سراسر کشور

  برچسب ها : ,
 • فروردين

  اطلاعات مناقصات لوله و اتصالات تاریخ 95.11.27 در سایت


  ارسال شده توسط: مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها

  <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/805854/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-4-قلم-اتصالات-ابزار-دقیق'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 قلم اتصالات ابزار دقیق  / فراخوان، ارزیابی کیفی خرید 4 قلم اتصالات ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/806017/فراخوان-دستگاه-بورینگ-ماشین-افقی-و---نوبت-دوم'>فراخوان دستگاه بورینگ ماشین افقی و ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان دستگاه بورینگ ماشین افقی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/806076/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن-جهت-جداسازی-آب-شرب-از-آب-خام'>مناقصه  خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن جهت جداسازی آب شرب از آب خام  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن جهت جداسازی آب شرب از آب خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/806097/فراخوان-ارزیابی-کیفی-الکتروپمپ-و--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی الکتروپمپ و... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی الکتروپمپ و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/806162/فراخوان-تامین--حمل--باراندازی-و-تحویل-لوازم-موردنیاز-شبکه-آبیاری-سد-نوبت-دوم'>فراخوان تامین ، حمل ، باراندازی و تحویل لوازم موردنیاز شبکه آبیاری سد نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان تامین ، حمل ، باراندازی و تحویل لوازم موردنیاز شبکه آبیاری سد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/806234/مناقصه-ساخت-RING'>مناقصه ساخت RING / مناقصه , مناقصه ساخت RING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/806254/استعلام-خرید-لوله-مانیسمان'>استعلام  خرید لوله مانیسمان / استعلام خرید لوله مانیسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/806259/استعلام-لوله-مانیسمان'>استعلام لوله مانیسمان / استعلام لوله مانیسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/806375/استعلام-فایرباکس-و--'>استعلام فایرباکس و ...  / استعلام , استعلام فایرباکس و ... </a></li></ol>

  برچسب ها : ,
 • اسفند

  مناقصه لوله و اتصالات


  ارسال شده توسط: مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها

  <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/789066/مناقصه-خرید-هشت-عدد-FURNACE-TUBE-ST-ST--نوبت-دوم'>مناقصه خرید هشت عدد FURNACE TUBE ,ST,ST ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید هشت عدد FURNACE TUBE ,ST,ST ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/789080/مناقصه-خرید-PIPE-STABILIZED-STAINLESS-STEEL-18-CR-10--NI--نوبت-دوم'>مناقصه خرید PIPE STABILIZED STAINLESS STEEL 18%CR+10%  NI - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید PIPE STABILIZED STAINLESS STEEL 18%CR+10%  NI  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/789187/اصلاحیه-خرید--بارگیری--حمل-و-باراندازی-و-تحویل-لوله-های-بتنی'>اصلاحیه خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی و تحویل لوله های بتنی / مناقصه , مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی و تحویل لوله های بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/789293/مناقصه-خرید-لوله-جدار-14-فلزی'>مناقصه خرید لوله جدار 14 فلزی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید لوله جدار 14 فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/789382/مناقصه-خرید-7890-متر-لوله-چدن-داکتیل-با-واشر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 7890 متر لوله چدن داکتیل با واشر- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید  7890 متر لوله چدن داکتیل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/789386/فراخوان-مناقصه-خرید-2-کیلومتر-لوله-فولادی-به-قطر-400-میلیمتر-و-ضخامت-4-5-میلیمتر'>فراخوان مناقصه خرید  2 کیلومتر لوله فولادی به قطر 400 میلیمتر و ضخامت 4/5 میلیمتر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید  2 کیلومتر لوله فولادی به قطر 400 میلیمتر و ضخامت 4/5 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/789537/مناقصه-مقداری-لوله-چدن-داکتیل-قطر-500-و-200-مورد-نیاز--نوبت-اول'>مناقصه مقداری لوله چدن داکتیل قطر 500 و 200 مورد نیاز  - نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه مقداری لوله چدن داکتیل قطر 500 و 200 مورد نیاز - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/789672/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/789696/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام , استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/789709/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام , استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/789750/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتلین'>استعلام خرید لوله پلی اتلین / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتلین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/789801/استعلام-خرید-اتصالات-پلی-اتیلنی'>استعلام خرید اتصالات پلی اتیلنی / استعلام , استعلام خرید اتصالات پلی اتیلنی</a></li></ol>

 • اسفند

  سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.25 در سایت


  ارسال شده توسط: مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها

  سایت مناقصات و مزایدات سراسر کشور

  برچسب ها : ,
 • اسفند

  مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.10.25 در سایت


  ارسال شده توسط: مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها

  <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/784967/اصلاحیه-مناقصه-تامین-پکیج-لوازم-انشعاب-آب--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه تامین پکیج لوازم انشعاب آب  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه تامین پکیج لوازم انشعاب آب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/785148/فراخوان-لوله-فولادی-16-اینچ-خود'>فراخوان لوله فولادی 16 اینچ خود  / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه لوله فولادی 16 اینچ خود  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/785164/مناقصهthermovouplesensor-type-model-tgo-connection-m20-x10-5-rdf-siemenseturbin'>مناقصهthermovouplesensor type model tgo, connection:m20 x10.5 rdf. siemenseturbin / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه thermovouplesensor type model tgo, connection:m20 x10.5 rdf. siemenseturbin</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/785176/فراخوان-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-تجدید'>فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن- تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/785250/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله چدن داکتیل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/785379/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-تایتون-پوشش-دار--چاپ-دوم'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار -چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/785574/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-110-با-فشار-کاری--'>استعلام لوله پلی اتیلن 110 با فشار کاری ... / استعلام لوله پلی اتیلن 110 با فشار کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/785597/استعلام-خرید-لوله-600-پلی-اتیلن-فاضلابی-دو-جداره--'>استعلام خرید لوله 600 پلی اتیلن فاضلابی دو جداره ... / استعلام خرید لوله 600 پلی اتیلن فاضلابی دو جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/785618/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-فاضلابی'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی  / مناقصه , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/785659/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی--'>استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی ... / استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/785664/استعلام-پره-فن-با-ورق-ضدسايش-34سوراخه---'>استعلام پره فن با ورق ضدسايش 34سوراخه .... / استعلام پره فن با ورق ضدسايش 34سوراخه ...</a></li></ol>

  برچسب ها : ,
 • اسفند

  سایت مناقصات و مزایدات تاریخ 95.10.22 در سایت


  ارسال شده توسط: مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها

  برچسب ها : ,
 • اسفند

  مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.10.22 در سایت


  ارسال شده توسط: مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها

  <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/783701/مناقصه-خرید-14-قلم-P-F-CAMERON-TUBING-HEAD-SPOOL-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 14 قلم P/F CAMERON TUBING HEAD SPOOL  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی, مناقصه خرید 14 قلم P/F CAMERON TUBING HEAD SPOOL نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/783730/مناقصه-خرید-5000-متر-لوله-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه  خرید 5000 متر لوله فولادی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید 5000 متر لوله فولادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/783755/مناقصه-واگذاری-تولید-لوله-پلاستیکی---'>مناقصه واگذاری تولید لوله پلاستیکی..... / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری تولید لوله پلاستیکی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/783857/فراخوان-مناقصه-خرید-و-حمل-انواع-لوله-های-پلی-اتیلن-PE80'>فراخوان مناقصه خرید و حمل انواع لوله های پلی اتیلن PE80 / فراخوان مناقصه خرید و حمل انواع لوله های پلی اتیلن PE80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/783931/فراخوانLINE-PIPE-و---نوبت-دوم'>فراخوانLINE PIPE و ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان LINE PIPE و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/783965/مناقصه-خرید-پکیج-لوازم-انشعاب-آب-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پکیج لوازم انشعاب آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید پکیج لوازم انشعاب آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/784214/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-تایتون-پوشش-دار'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/784315/مناقصه-تعدادی-لوله-فولادی-قطر-400-مورد-نیاز'>مناقصه تعدادی لوله فولادی قطر 400 مورد نیاز  / آگهی  مناقصه , مناقصه تعدادی لوله فولادی قطر 400 مورد نیاز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/784372/استعلام-گلوپ-ولو--'>استعلام گلوپ ولو ...  / استعلام , استعلام گلوپ ولو  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/784407/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-dpe'>استعلام لوله پلی اتیلن dpe / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن dpe</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/784428/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-DPE-با-فشار-اسمی-8-اتمسفر-و--'>استعلام لوله پلی اتیلن DPE با فشار اسمی 8 اتمسفر و ...  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن DPE با فشار اسمی 8 اتمسفر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/784429/استعلام-سنسور-استوانه-ای'>استعلام سنسور استوانه ای / استعلام , استعلام سنسور استوانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/784443/استعلام-الکتروپمپ-عمودی'>استعلام الکتروپمپ عمودی / استعلام , استعلام الکتروپمپ عمودی</a></li></ol>

  برچسب ها : ,
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 8 صفحه بعد

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید