تبلیغات اینترنتیclose
مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.6.17 در سایت پارس نماد
  • آبان

    مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.6.17 در سایت پارس نماد


    ارسال شده توسط: مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها

    <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/721458/آگهی-فراخوان-خرید-15-شاخه-هوز-جهت-عملیات-STS-تجدید'>آگهی فراخوان خرید 15 شاخه هوز جهت عملیات STS تجدید  / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان خرید 15 شاخه هوز جهت عملیات STS تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/721540/تجدید-مناقصه-خرید--بارگیری--حمل-؛-تحویل-و-تخلیه-(باراندازی)-پای-کار-لوله-های-اسپیرال-کاروگیت-مسلح---تجدید-95-6-17'>تجدید مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ؛ تحویل و تخلیه (باراندازی) پای کار لوله های اسپیرال کاروگیت مسلح .... تجدید  95.6.17 / تجدی دآگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ؛ تحویل و تخلیه (باراندازی) پای کار لوله های اسپیرال کاروگیت مسلح .... تجدید  95.6.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/721577/مناقصه-تهیه-بارگیری-حمل-و-باراندازی-شیرآلات-و-اتصالات-فولادی-و--'>مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی شیرآلات و اتصالات فولادی و ... / آگهی شرکت در مناقصه, مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی شیرآلات و اتصالات فولادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/721593/مناقصه-تهیه-بارگیری-حمل-و-باراندازی-لوله-های-پلی-اتیلن-مورد-نیاز'>مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن مورد نیاز  / آگهی شرکت در مناقصه, مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن مورد نیاز ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/721617/مناقصه-خرید-لوله-بتنی-فاضلابی-تجدید-نوبت-اول'>مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی- تجدید نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی- تجدید نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/721649/مناقصه-خرید-شیرآلات-و-اتصالات-چدن-داکتیل-و-فولادی-تجدید-نوبت-اول'>مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات چدن داکتیل و فولادی- تجدید نوبت اول  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, مناقصه خرید شیرآلات و اتصالات چدن داکتیل و فولادی- تجدید نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/721701/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-1000-میلیمتر--'>مناقصه  خرید لوله فولادی 1000 میلیمتر....  / آگهی مناقصه , مناقصه  خرید لوله فولادی 1000 میلیمتر.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/721707/مناقصه-تهیه-چهار-دستگاه-الکتروپمپ--'>مناقصه تهیه چهار دستگاه الکتروپمپ ... / فراخوان مناقصه, مناقصه تهیه چهار دستگاه الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/721748/مناقصه-تامین-و-حمل-تجهیزات-آبیاری--شیرالات-----نوبت-دوم'>مناقصه تامین و حمل تجهیزات آبیاری ، شیرالات ..... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین و حمل تجهیزات آبیاری ، شیرالات ..... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/721803/تجدید-مناقصه-خرید--بارگیری--حمل-؛-تحویل-و-تخلیه-(باراندازی)-پای-کار-لوله-های-اسپیرال-تجدید'>تجدید مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ؛ تحویل و تخلیه (باراندازی) پای کار لوله های اسپیرال -تجدید  / تجدید , مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل ؛ تحویل و تخلیه (باراندازی) پای کار لوله های اسپیرال -تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/721811/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تک-جداره-آب-شرب'>مناقصه  خرید لوله پلی اتیلن تک جداره آب شرب  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  خرید لوله پلی اتیلن تک جداره آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/721869/استعلام-فلاکسیبل-لوله-حلقه-ای-روکش-حصیری-95-06-17'>استعلام فلاکسیبل لوله حلقه ای روکش حصیری- 95.06.17 / استعلام , استعلام فلاکسیبل لوله حلقه ای روکش حصیری- 95.06.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/721928/فرم-استعلام-بها-لوله-استنلس-استیل--'>فرم استعلام بها لوله استنلس استیل.... / فرم استعلام بها , استعلام بها لوله استنلس استیل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/722065/استعلام-پره-انتهای-موتور--'>استعلام پره انتهای موتور... / استعلام , استعلام پره انتهای موتور...</a></li></ol>

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید